fbpx
Menu
Portretfoto Ingo Willuhn

Willuhn Groep

800.000 euro voor de groep van Ingo Willuhn

De onderzoeksgroep van Ingo Willuhn ontvangt 800.000 euro voor onderzoek ten behoeve van een beter begrip van zenuwverbindingen en de functie van complexe zenuwnetwerken die relevant zijn bij psychiatrische stoornissen. Het onderzoek is onderdeel van een groter project genaamd BRAINSCAPES, een samenwerking tussen de VU, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Amsterdam UMC, TU Delft, het Hubrecht Instituut en het Nederlands Herseninstituut.

“Dit onderzoek stelt de vraag hoe specifieke soorten zenuwcellen worden geactiveerd, en hoe ze pathologisch gedrag veroorzaken zoals we dat zien in diermodellen voor eetstoornissen, drugsmisbruik en depressie,” vertelt Ingo Willuhn. “Binnen het BRAINSCAPES project gaan wij gedragsexperimenten uitvoeren met ratten waarbij we het dopaminesysteem manipuleren door middel van verschillende technieken.”

BRAINSCAPES

De laatste tijd is uit genetisch onderzoek veel nieuwe informatie naar voren gekomen over de genen die betrokken zijn bij hersenaandoeningen. De volgende stap is om deze kennis toe te passen voor de ontwikkeling en verbetering van mechanistische ziektemodellen. In BRAINSCAPES gaan we nieuwe analytische en experimentele methodes ontwikkelen om te onderzoeken wat voor gevolgen risicogenen hebben voor de werking van specifieke cellen, hun netwerken en functionele output. We willen meer te weten komen over de moleculaire en cellulaire basis van complexe hersenaandoeningen. Aan de hand van die kennis kunnen vervolgens nieuwe behandelingen worden ontwikkeld.

VERNIEUWEND WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De bijdrage is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van de OCW de onderzoeksgroepen. Een van de pijlers van het programma is dat over de disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op.

Delen
Portretfoto Ingo Willuhn

Willuhn Groep

Alcohol- en drugsverslaafden en mensen met obsessief-compulsieve stoornis (OCD) of eetbuistoornissen kunnen geen van allen hun beschadigende dwangmatige gedrag stoppen. Waarschijnlijk hebben ze last van een vergelijkbaar onderliggend hersenmechanisme dat hun gedrag één kant op stuurt. Onderzoek in knaagdieren moet uiteindelijk leiden tot therapieën waar deze patiënten baat bij hebben. Bij OCD-patiënten zijn de eerste successen al geboekt.

Compulsiviteit

Compulsiviteit is dwangmatig handelen ongeacht de negatieve consequenties daarvan. Compulsief gedrag is vaak herhaaldelijk en volhardend, en wordt gekarakteriseerd door het niet bewust kunnen aanpassen ervan. Compulsiviteit speelt een centrale rol bij verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en impulsiviteitsstoornissen.

Diepe Hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie met elektrische prikkels blijkt effectief als behandeling bij therapie-resistente patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ons begrip van hoe dat precies werkt is echter beperkt.

translationeeL onderzoek

Deze onderzoeksgroep bestudeert de neurobiologie van compulsief gedrag en hoe diepe hersenstimulatie deze bijstelt om dit terug te dringen. Specifiek, kunnen we klinische bevindingen van humane studies vertalen naar relevante diermodellen, en vice versa richten we ons op het toepassen van de conclusies uit onze fundamentele studies naar de kliniek.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Ingo Willuhn geeft leiding aan deze pre-klinische onderzoeksgroep, die onderdeel uitmaakt van een groter klinisch onderzoeksteam op het Amsterdam UMC (Locatie AMC). De groep richt zich op “compulsiviteit” en de effecten van diepe hersenstimulatie op compulsief gedrag.

Volg het Willuhn lab op Twitter twitter_logo_blue

Lees meer