fbpx
Menu
Portretfoto Maarten Kamermans Portretfoto Ingo Willuhn

Behandeling hersenziektes in gevaar als neurowetenschappers hun onderzoek niet meer kunnen uitvoeren

Om hersenziektes als depressie, Alzheimer of ADHD te kunnen behandelen, is meer onderzoek naar het brein nodig. Dat kan niet zonder proefdieronderzoek. Zeventig internationale hersenonderzoekers, waaronder onderzoekers van het Herseninstituut, waarschuwen dat proefdieronderzoek onder druk staat, en daarmee de verdere ontwikkeling van behandelingen in gevaar komt.

Ruim een derde van de Europeanen, zo’n 170 miljoen mensen, leidt aan een hersenaandoening, zoals ADHD, autisme, Parkinson, Alzheimer, angststoornissen of hersentumoren. Voor veel van deze ziektes geldt dat ze een grote impact op patiënten en hun naasten hebben, dat ze nog niet te genezen zijn en dat ze veel maatschappelijke kosten met zich meebrengen.

We weten nog steeds relatief weinig over het functioneren van het brein. Hierdoor zijn hersenziekten vaak moeilijk te behandelen. Neurowetenschappers onderzoeken het hele spectrum van het brein: van moleculen en cellen tot hersengebieden en van hun onderlinge interacties tot uiteindelijk gedrag en cognitie. Onderzoekers gebruiken hiervoor verschillende onderzoeksmethoden, waaronder proefdieronderzoek. Dit onderzoek staat echter in toenemende mate onder druk, waarvoor zeventig hersenonderzoekers uit binnen- en buitenland waarschuwen in het wetenschappelijke tijdschrift Neuron. Zij stellen dat de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor hersenaandoeningen in het geding komt.

Je kunt niet weten wat je niet weet

Omdat nog zo weinig bekend is over de bouw en de werking van de hersenen, is er nog weinig bekend over hoe hersenaandoeningen ontstaan en hoe deze behandeld kunnen worden. Daarom weten neurowetenschappers vaak niet hoe hun onderzoek zal verlopen en welke uitkomst ze kunnen verwachten. Met andere woorden: wat ze niet weten, kunnen ze van tevoren niet weten. In een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek wordt dit echter wel verwacht. De huidige regelgeving biedt de mogelijkheid om onderzoek aan te vragen voor een periode van vijf jaar. Zo’n aanvraag vereist veel details over het verwachte verloop van de studie en de precieze opzet van de experimenten. Bij elke afwijking van de oorspronkelijke aanvraag is nieuwe toestemming nodig. Hierdoor levert onderzoek aan kwaliteit in: er blijft soms te weinig tijd over om experimenten te kunnen uitvoeren of kunnen nieuwe wetenschappelijke inzichten niet meegenomen worden in een experiment. Met gevolgen voor de kwaliteit: een onderzoeker kan een nieuwe gedachtegang, ontstaan op basis van behaalde resultaten, hierdoor lang niet altijd volgen. Terwijl juist dán de grootste ontdekkingen worden gedaan.

Vertraging of stilstand

De onderzoekers stellen dat het systeem zoals hierboven beschreven te inflexibel is geworden om de beste keuzes te maken tijdens experimenten. Dit heeft gevolgen voor de kennis die zij opdoen gedurende het onderzoek. Proefdieronderzoek gaat logischerwijs gepaard met strenge regelgeving om het welzijn van de dieren te waarborgen, maar door de bijbehorende, toenemende administratieve lasten kunnen studies vertraging oplopen of zelfs stilvallen. Op den duur kan dit ertoe leiden dat er geen vooruitgang meer geboekt wordt in hersenonderzoek, waardoor we als maatschappij niet dichter bij mogelijke behandelingen komen. Ook vrezen de onderzoekers het risico dat proefdieronderzoek zich verplaatst naar landen waar dierenwelzijn aan andere standaarden moet voldoen dan de hoge eisen van de Europese Unie. De neurowetenschappers doen met hun publicatie de oproep de langetermijngevolgen van deze toenemende administratieve beperkingen rondom wetenschappelijk onderzoek in de gaten te houden.

Alternatieven voor proefdieren

Ook in hersenonderzoek wordt gewerkt met andere onderzoeksmethoden dan alleen proefdieronderzoek. Met het streven naar de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van proefdieren) poogt Nederland voorop te lopen in dierproefvrije innovaties, zoals gekweekte mini-organen. Mini-organen, gemaakt van menselijke cellen, bieden de mogelijkheid om specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden en kunnen aanvullend zijn op proefdieronderzoek. Maar hersenziekten zijn aandoeningen die de interactie met de omgeving beïnvloeden en gedrag veranderen. Een mini-brein zal nooit kunnen reageren op de omgeving en kan geen gedrag en cognitie vertonen. Ook computersystemen kunnen proefdieronderzoek ondersteunen, maar niet vervangen. Er is nog weinig bekend over het brein om een computersysteem te bouwen dat de hersenen betrouwbaar kan nabootsen. Dit maakt hersenonderzoek een vakgebied waar proefdiervrij onderzoek lang niet altijd mogelijk is.

Wetenschap bij hersenaandoeningen

Neurowetenschappers doen onderzoek naar de werking van het brein en waarom sommige mensen ziek worden en anderen niet. Ook proberen ze samen met artsen te begrijpen waarom sommige mensen niet of nauwelijks reageren op medicijnen. Dit kan niet zonder proefdieronderzoek, omdat dit informatie oplevert over de onderliggende werking van de hersenen: wat gebeurt er in het brein als een bepaalde behandeling wordt toegepast? Dit is nodig om vast te stellen welke cellen en stoffen betrokken zijn bij reacties op medicijnen. Dit type onderzoek draagt zo significant bij aan de kennis over hersenziekten, als ADHD, autisme, angststoornissen, depressie, eetstoornissen, Alzheimer, Parkinson, epilepsie, ALS en hersentumoren: aandoeningen die nauwelijks te voorkomen zijn, maar waar we, met nieuwe en verbeterde behandelmethoden, wel steeds meer aan kunnen doen.

Delen

Kalsbeek Groep

Het onderzoek van de groep Kalsbeek richt zich op de hersensystemen die het metabolisme, de bloedsomloop en het immuunsysteem aansturen. Om deze mechanismen te kunnen ontrafelen bestuderen ze de biologische klok en hoe die zijn ritmes oplegt aan onze dagelijkse (lichamelijke) gedrag. De centrale vraag is hoe we deze klok kunnen gebruiken om onze gezondheid te verbeteren. Daarbij speelt niet alleen de centrale, daglichtgevoelige klok in onze hersenen een rol, maar zijn ook de zogenoemde perifere klokken in onze organen belangrijk.

De hypothalamus bestuurt de echt belangrijke zaken in het leven, zoals seks en honger, liefde en agressie. Dit ‘primitieve’ hersengebied, midden in het brein gelegen, bestuurt alle aspecten van ons bestaan die van het allergrootste belang zijn maar toch vrijwel ongemerkt passeren. De cellen in de hypothalamus stuurt onze reactie op stress, verwondingen en infecties aan. Het bepaalt ons verlangen naar voedsel en water, en regelt vervolgens hoe we de energie die we tot ons genomen hebben, inzetten. Het gebied zorgt ook voor stabiliteit van bloeddruk, bloedvolume, elektrolytenbalans en lichaamstemperatuur. En niet te vergeten, de hypothalamus legt dagelijkse ritmes aan ons lichaam op, zoals het eten/vasten- en slaap/waakritme. Met andere woorden, de hypothalamus bepaalt ons levensritme. Dat mag misschien wat alledaagser klinken dan de ongrijpbare mysteriën van cognitie, maar let wel, deze zaken zijn van direct en ingrijpend belang voor onze gezondheid en ons welzijn.

Meer weten over de biologische klok en het onderzoek van dit team? Luister dan naar de podcast Master the Mind:

In onderstaande video legt Dries Kalsbeek uit wat zijn onderzoek inhoudt:

Lees meer
Portretfoto Maarten Kamermans

Kamermans Groep

Hoe kan het dat slechts 1% van de informatie die ons oog binnenkomt wordt doorgestuurd naar de hersenen? En waarom duurt het downloaden van een HD-film zo lang terwijl ons zicht dit moeiteloos doet? De onderzoeksgroep van Maarten Kamermans richt zich op het netvlies en op de aandoening Nystagmus.

Nystagmus is een oogbewegingsafwijking waarbij de ogen staan te trillen. Onderzoek bij heel jonge kinderen met nystagmus laat zien dat de oorzaak daarvan niet in de hersenen ligt, maar in het netvlies. Mogelijk kan een speciaal brilletje in de toekomst voorkomen dat deze kinderen op latere leeftijd slecht zicht ontwikkelen.

Voor gedetailleerde informatie over de huidige onderzoeksprojecten zie de Engelstalige site

Lees meer
Portretfoto Ingo Willuhn

Willuhn Groep

Alcohol- en drugsverslaafden en mensen met obsessief-compulsieve stoornis (OCD) of eetbuistoornissen kunnen geen van allen hun beschadigende dwangmatige gedrag stoppen. Waarschijnlijk hebben ze last van een vergelijkbaar onderliggend hersenmechanisme dat hun gedrag één kant op stuurt. Onderzoek in knaagdieren moet uiteindelijk leiden tot therapieën waar deze patiënten baat bij hebben. Bij OCD-patiënten zijn de eerste successen al geboekt.

Compulsiviteit

Compulsiviteit is dwangmatig handelen ongeacht de negatieve consequenties daarvan. Compulsief gedrag is vaak herhaaldelijk en volhardend, en wordt gekarakteriseerd door het niet bewust kunnen aanpassen ervan. Compulsiviteit speelt een centrale rol bij verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en impulsiviteitsstoornissen.

Diepe Hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie met elektrische prikkels blijkt effectief als behandeling bij therapie-resistente patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ons begrip van hoe dat precies werkt is echter beperkt.

translationeeL onderzoek

Deze onderzoeksgroep bestudeert de neurobiologie van compulsief gedrag en hoe diepe hersenstimulatie deze bijstelt om dit terug te dringen. Specifiek, kunnen we klinische bevindingen van humane studies vertalen naar relevante diermodellen, en vice versa richten we ons op het toepassen van de conclusies uit onze fundamentele studies naar de kliniek.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Ingo Willuhn geeft leiding aan deze pre-klinische onderzoeksgroep, die onderdeel uitmaakt van een groter klinisch onderzoeksteam op het Amsterdam UMC (Locatie AMC). De groep richt zich op “compulsiviteit” en de effecten van diepe hersenstimulatie op compulsief gedrag.

Volg het Willuhn lab op Twitter twitter_logo_blue

Lees meer