Menu
Eus van Someren

Van Someren Groep

Erkenning voor onderzoek naar slapeloosheid en stemming

Deze week is bekend gemaakt dat de European Research Council een prestigieuze Advanced Grant van twee miljoen euro heeft toegewezen aan Eus Van Someren van het Nederlands Herseninstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen. Hij is tevens als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit en haar Medisch Centrum.

Slapeloosheid

De EU erkent hiermee het belang van het hersenonderzoek naar chronische slapeloosheid dat Van Someren, samen met zijn onderzoeksteam en 15.000 vrijwilligers van slaapregister.nl, de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet.

Slapeloosheid behoort tot de meest voorkomende stoornissen. Het lijden van chronisch slapelozen wordt vaak sterk onderschat, en verbazingwekkend genoeg werd er tot een aantal jaren geleden vrijwel geen onderzoek gedaan naar de hersenmechanismen van slapeloosheid. Van Someren’s groep heeft hier verandering in gebracht, en kan het onderzoek met de subsidietoekenning van de EU continueren en uitbouwen.

Depressie

Slapeloosheid vergroot het risico op depressie sterk: maar liefst 13% van degenen die er chronisch last van heeft, ontwikkelt binnen een jaar een depressie. Samen met de vrijwilligers van slaapregister.nl gaat de onderzoeksgroep nu uitzoeken waarom een deel van de slapelozen een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een depressie en wat de beste interventie is om dit te voorkomen.

Individuele verschillen in hersenstructuur en hersenfunctie bepalen mede waarom de ene slapeloze kwetsbaar is voor depressie en de andere juist weerbaar. Het onderzoeksproject gebruikt geavanceerde MRI en EEG methoden, maar ook vragenlijsten van slaapregister.nl, om deze individuele verschillen op te sporen. Dit zal niet alleen wetenschappelijke inzichten geven in de hersenmechanismen die bijdragen aan het ontwikkelen van een depressie. Ook kunnen de bevindingen worden gebruikt om kwetsbaarheid vroegtijdig te herkennen. Het onderzoeksproject omvat een vergelijkende interventie-studie om te bepalen welke slaap-behandeling voor deze kwetsbare groep het meest effectief is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van internet, zodat uiteindelijk zowel de vroege herkenning als de meest preventieve behandeling gemakkelijk toegankelijk kan worden gemaakt voor velen.

Het maatschappelijk belang is daarmee erg groot. Depressie raakt wereldwijd zo’n 120 miljoen mensen en ontwricht hun leven sterk en preventie is voorgesteld als de meest beloftevolle aanpak.

European Research Council

De European Research Council (ERC) versterkt ‘grensverleggend wetenschappelijk onderzoek’ binnen Europa. Dit doet de ERC door de allerbeste wetenschappers te ondersteunen met subsidies voor fundamenteel onderzoek. De ‘advanced grant’ helpt gevestigde onderzoekers hun baanbrekende, risicovolle onderzoek uit te voeren. Deze onderzoekers zijn leidend in hun veld.

Voor meer informatie kunt u contact op met Prof. Eus van Someren via 020 566 5497 of e.van.someren@nin.knaw.nl.

Delen
Eus van Someren

Van Someren Groep

De eerste stap naar een betere behandeling van slapeloosheid is meer te weten te komen over slechte èn goede slapers. Dat kunnen we alleen met hulp van veel, heel veel, mensen. Als deze ons informatie willen geven over hun slaap, stressgevoeligheid, persoonlijkheid, gezondheid enzovoorts, kunnen we allereerst gaan begrijpen wat voor soorten slecht en goed slapen er eigenlijk bestaan. En de mensen die eigenlijk altijd prima slapen hebben zonder het zich te realiseren het geheim van goed slapen! Als we dit allemaal goed in kaart hebben kunnen we vervolgens gericht zoeken naar oplossingen voor de verschillende soorten slecht slapen.

 

 

U kunt ons helpen

Deelname is simpel en heel erg waardevol voor het vinden van oplossingen voor slecht slapen. Meedoen bestaat uit niet meer dan af en toe, bijvoorbeeld een keer per week, een vragenlijst invullen of test maken. Thuis, vanachter de computer, wanneer het uitkomt. U krijgt hiervan ook zelf de uitslag. Alle gegevens blijven anoniem en worden veilig bewaard en verwerkt, zonder persoonsgegevens. Wij geven ook uw email-adres onder geen enkele voorwaarde door aan anderen.

Ja, ik help mee

Lees meer