Menu

Helmut Kessels benoemd tot hoogleraar aan de UvA

Helmut Kessels is benoemd tot hoogleraar Cellular and Computational Neuroscience aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Helmut Kessels is sinds 2011 groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut. Samen met zijn groep doet hij onderzoek naar het geheugen. Hij richt zich voornamelijk op synaptische plasticiteit en hoe dat proces wordt verstoord bij de ziekte van Alzheimer. Synapsen zijn de connecties waartussen zenuwcellen met elkaar communiceren. Wanneer je iets leert worden sommige synapsen sterker, en andere zwakker, zodat weer een nieuwe herinnering gecodeerd wordt. In 2018 zet hij dit onderzoek voort, maar ruilt hij het Herseninstituut in voor het Science Park aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaat niet alleen. Zijn hele groep verhuist met hem mee naar de UvA waar ze een eigen Masteropleiding gaan inrichten.

De groep van Helmut zal zich gaan mengen met het team aan de UvA dat reeds in hetzelfde veld onderzoek doet. Daarmee wordt de groep groter en komen er ervaren wetenschappers bij. Helmut ziet het als zijn eerste grote uitdaging om zo snel mogelijk één team te vormen waarin iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. “Op de langere termijn kunnen we samen dan meer voor elkaar krijgen.” Vanuit de UvA hoopt hij de banden tussen de universiteit en het instituut te versterken door de samenwerking met de onderzoekers aan het instituut in stand te houden.

Met de Masteropleiding krijgt de groep er ook een onderwijzende functie bij: “De prioriteit hier op het Herseninstituut is wetenschap doen. Dat staat veruit bovenaan. Op de UvA is onderwijs een belangrijke prioriteit. Mijn streven is om die prioriteiten allebei even hoog te houden,” vertelt hij.