Menu

Verhaagen Groep

Innovatiefonds voor de ontwikkeling van gentherapie

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een subsidie toegekend aan een samenwerkingsproject tussen de Amsterdamse biotech start-up SanaGen B.V. en de onderzoeksgroepen van Joost Verhaagen van het Herseninstituut en Jan Voorberg van Sanquin.

Deze subsidie ondersteund de ontwikkeling van gentherapie voor zeldzame bloedingsstoornissen. Dit samenwerkingsproject wordt medegefinancierd door de PPS-toeslag vanuit de Topsector Life Sciences & Health.

De Topsector Life Sciences & Health stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking in de Life Sciences & Health sector te begeleiden en ondersteunen.

Zie voor meer informatie het persbericht van InnovatieFonds Noord-Holland.

Delen

Verhaagen Groep

Het laboratorium voor neuroregeneratie onderzoekt zenuwweefselschade en -herstel. We richten ons hierbij op de cellulaire en moleculaire processen die zenuwschade veroorzaken en herstel in de weg staan. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het identificeren van nieuwe moleculen betrokken die betrokken zijn bij het opnieuw aanmaken van axonen. We ontwikkelen gentherapie met geavanceerde virale vectoren om beschadigde zenuwcellen zodanig genetisch aan te passen dat ze beter in staat zijn te herstellen na een beschadiging. Het uiteindelijk doel van ons werk is om bij te dragen aan nieuwe therapieën om het zenuwstelsel te herstellen.

 

Lees meer