Menu

KNAW beurs voor onderzoek naar bloedvaten

In de derde ronde van het Onderzoeksfonds KNAW-instituten hebben drie nieuwe onderzoeksvoorstellen een beurs ontvangen. Het gaat om een historisch onderzoek naar sociale mobiliteit van joodse Nederlanders, een onderzoek naar de invloed die veranderingen in de levenscyclus op gezondheid hebben en een onderzoek naar hersenaandoeningen.

Onderzoek naar bloedvaten

Onderzoekers van het Spinoza Centre, het Nederlands Herseninstituut en partner Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) gaan een samenwerking aan in het onderzoek naar de kleinste bloedvaten in het levende menselijke brein. Er worden voor dit onderzoek nieuwe MRI-methoden ontwikkeld voor de 7 tesla MRI scanner op het Spinoza Centre. Hierbij wordt gefocust op functionele MRI, met het doel de doorbloeding van de kleinste haarvaten van gezonde en zieke hersenen zichtbaar te maken.

Onderzoeksfonds KNAW-instituten

De KNAW meldde in de Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, dat ze het onderzoek van de instituten sterker wil verbinden. Daarom is het Onderzoeksfonds KNAW-instituten opgericht. Er is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar voor KNAW-instituten die met elkaar een onderzoeksproject starten. Eerdere toekenningen vonden plaats in 2016 en 2017.