fbpx
Menu
Portretfoto Chris de Zeeuw Portretfoto Ingo Willuhn

De Zeeuw Groep Willuhn Groep

KNAW-instituten starten drie nieuwe samenwerkingsprojecten

De onderzoeksinstituten van de KNAW, waaronder het Herseninstituut, starten drie nieuwe samenwerkingsprojecten. De drie projecten krijgen bij elkaar 1,5 miljoen euro uit het zogeheten Onderzoeksfonds KNAW-instituten.

Ecological epigenetics and the brain

Drie KNAW-instituten, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), het Nederlands Herseninstituut en het Hubrecht Instituut, gaan samen de hersenen van koolmezen, muizen en ratten bestuderen. De groepen van Chris de Zeeuw en Ingo Willuhn onderzoeken samen met de wetenschappers van de andere instituten, mede aan de hand van het DNA van de dieren, hoe het gedrag en de hersenen in de loop der tijd zijn geëvolueerd. Ze kijken hierbij naar veranderingen in het epigenoom. Dat is, kort gezegd, de tweede structuur van het DNA. Het gaat dan niet om de volgorde van de DNA-code, maar bijvoorbeeld om de manier waarop het DNA is opgerold in de cellen en om de aanwezigheid of afwezigheid van methylgroepen in het DNA.

De andere projecten richten zich op historische documenten (Huygens ING, IISG) en nieuwe antibiotica uit schimmels (Hubrecht Instituut, Westerdijk Instituut).

Onderzoeksfonds KNAW-instituten

De KNAW meldde in de Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, dat ze het onderzoek van de instituten sterker wil verbinden. Daarom is het Onderzoeksfonds KNAW-instituten opgericht. Er is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar voor KNAW-instituten die met elkaar een onderzoeksproject starten. De eerste toekenningen waren in 2016.

Bezoek de website van de KNAW voor meer informatie.

Delen
Portretfoto Chris de Zeeuw

De Zeeuw Groep

Een van de belangrijkste uitdagingen in de neurowetenschappen is om te ontrafelen hoe het geheugen werkt. De groep van Chris de Zeeuw probeert dit centrale thema te onderzoeken door de signalen van de kleine en de grote hersenen te bestuderen tijdens het aanleren van bewegingen.

In de podcast Master the Mind vertelt Chris de Zeeuw meer over het onderzoek van zijn team naar de kleine hersenen. Luister je mee?

Onderzoek naar de kleine hersenen

Chris de Zeeuw vertelt in het kort over zijn onderzoek

 

Interview voor Erasmus Studio

Chris de Zeeuw slaagde er – onder meer dankzij nieuwe, zeer nauwkeurige meettechnologie – in om voor het eerst inzichtelijk te maken wat er in de hersenen gebeurt als we een gedachte hebben, ons concentreren of een keuze proberen te maken. Zijn bevindingen (die leidden tot publicaties in Nature en Science Advances) worden alom bejubeld en gezien als een paradigmashift in het hersenonderzoek.

Eredoctoraat voor Karl Deisseroth

Prof. Karl Deisseroth ontvangt een eredoctoraat uit handen van Chris de Zeeuw, voor zijn baanbrekende hersenonderzoek. Hij wordt gezien als de grondlegger van de optogenetica, een techniek die het mogelijk maakt om met licht specifieke hersencellen te activeren. Deisseroth kreeg zijn eredoctoraat in het kader van de 108e dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op maandag 8 november met als thema Health, Technology & Society.

Lees meer
Portretfoto Ingo Willuhn

Willuhn Groep

Alcohol- en drugsverslaafden en mensen met obsessief-compulsieve stoornis (OCD) of eetbuistoornissen kunnen geen van allen hun beschadigende dwangmatige gedrag stoppen. Waarschijnlijk hebben ze last van een vergelijkbaar onderliggend hersenmechanisme dat hun gedrag één kant op stuurt. Onderzoek in knaagdieren moet uiteindelijk leiden tot therapieën waar deze patiënten baat bij hebben. Bij OCD-patiënten zijn de eerste successen al geboekt.

Compulsiviteit

Compulsiviteit is dwangmatig handelen ongeacht de negatieve consequenties daarvan. Compulsief gedrag is vaak herhaaldelijk en volhardend, en wordt gekarakteriseerd door het niet bewust kunnen aanpassen ervan. Compulsiviteit speelt een centrale rol bij verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en impulsiviteitsstoornissen.

Diepe Hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie met elektrische prikkels blijkt effectief als behandeling bij therapie-resistente patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ons begrip van hoe dat precies werkt is echter beperkt.

translationeeL onderzoek

Deze onderzoeksgroep bestudeert de neurobiologie van compulsief gedrag en hoe diepe hersenstimulatie deze bijstelt om dit terug te dringen. Specifiek, kunnen we klinische bevindingen van humane studies vertalen naar relevante diermodellen, en vice versa richten we ons op het toepassen van de conclusies uit onze fundamentele studies naar de kliniek.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Ingo Willuhn geeft leiding aan deze pre-klinische onderzoeksgroep, die onderdeel uitmaakt van een groter klinisch onderzoeksteam op het Amsterdam UMC (Locatie AMC). De groep richt zich op “compulsiviteit” en de effecten van diepe hersenstimulatie op compulsief gedrag.

Volg het Willuhn lab op Twitter twitter_logo_blue

Lees meer