Menu

Kalsbeek Groep

Miljoenensubsidie om biologische klok gezond te houden

De onderzoeksgroep van Andries Kalsbeek ontvangt samen met 58 partners een miljoenen subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor onderzoek naar de biologische klok in de moderne samenleving. Nederlandse onderzoekers slaan de handen ineen om samen met een reeks maatschappelijke partners onderzoek te doen om de biologische klok gezond te houden in onze moderne 24-uurs samenleving. Het BioClock consortium ontvangt daarvoor een subsidie van maar liefst 9,7 miljoen euro. Het is een van de projecten die financiering krijgen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda van de NWO, waarvoor het publiek vragen voor de wetenschap kon indienen.

Het BioClock consortium: De biologische klok in de moderne samenleving

Onze biologische klok raakt verstoord door de 24-uurs maatschappij waarin we nu leven. Met het BioClock consortium gaan onderzoekers zorgen dat de biologische klok gezond wordt en blijft. De plannen bestrijken de hele samenleving: van de gezondheid van mensen tot en met de levende natuur en het behoud van biodiversiteit. Onderwerpen zoals de gezondheidseffecten van ploegendiensten, de biologische klok in het onderwijssysteem, optimale tijden voor immuuntherapie bij kanker en griepvaccinaties, chronotherapie voor depressie, en de gevolgen van lichtvervuiling op insecten en andere lichtgevoelige diersoorten komen allemaal aan bod in het zesjarige onderzoeksprogramma.

BioClock kent internationaal zijn weerga niet in de breedte en toepasbaarheid van het onderzoek naar de biologische klok. Veel van de universitaire consortiumleden hebben bijgedragen aan jarenlang fundamenteel onderzoek naar dit onderwerp. Met de nu toegekende subsidie borduren ze daarop voort en gaan ze werken aan concrete toepassingen voor de samenleving.

Met de biologische klok in het middelpunt gaan de partners uit het consortium gezamenlijk strategieën ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en haar inwoners. Penvoerder is Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie aan het LUMC. Naast 8 universitaire partners bestaat het onderzoeksconsortium verder uit tientallen leden uit de publieke en semipublieke sectoren en het bedrijfsleven: van het RIVM tot gemeentes en van milieuorganisaties tot arbodiensten.

Ploegendiensten

Als deelnemer aan dit project gaat Andries Kalsbeek (Herseninstituut/Amsterdam UMC) samen met Dirk Jan Stenvers (Amsterdam UMC) en Joram Mul (UvA) in diermodellen onderzoeken hoe fysieke activiteit de centrale klok in het brein beïnvloedt en hoe met een juiste timing van fysieke activiteit en voeding de nadelige metabole effecten van het werken in ploegendienst kunnen worden verminderd.

NWA-ORC

In totaal gaan 21 consortia in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In het project werken de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, nauw samen.
In totaal is ruim 93 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 81 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, 12 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners.

Delen

Kalsbeek Groep

Het onderzoek van de groep Kalsbeek richt zich op die hypothalame systemen die het metabolisme, de bloedsomloop en het immuunsysteem aansturen. Om de mechanismen van hypothalame integratie te kunnen ontrafelen bestuderen ze de biologische klok en hoe die zijn moleculaire ritmes oplegt aan onze dagelijkse fysiologie en ons dagelijks gedrag.

De hypothalamus bestuurt de echt belangrijke zaken in het leven, zoals seks en honger, liefde en agressie. Dit ‘primitieve’ hersengebied, midden in het brein gelegen, bestuurt alle aspecten van ons bestaan die van het allergrootste belang zijn maar toch vrijwel ongemerkt passeren. De diverse hypothalame nuclei sturen tezamen onze reactie op stress, verwondingen en infecties aan. Ze bepalen ons verlangen naar voedsel en water, en reguleren vervolgens hoe we de energie die we tot ons genomen hebben, inzetten. De hypothalamus zorgt voor stabiliteit van bloeddruk, bloedvolume, elektrolytenbalans en lichaamstemperatuur. En niet te vergeten, de hypothalamus legt dagelijkse ritmes aan ons lichaam op, zoals het eten/vasten- en slaap/waakritme. Met andere woorden, de hypothalamus bepaalt ons levensritme. Dat mag misschien wat alledaagser klinken dan de ongrijpbare mysteriën van cognitie, maar let wel, deze zaken zijn van direct en ingrijpend belang voor onze gezondheid en ons welzijn.

kalsbeek groep

 

Lees meer