Menu
Joost Verhaagen

NWO subsidie voor onderzoek naar Alzheimer

De groepen Kessels en Verhaagen ontvangen een subsidie van 490.000 euro voor hun onderzoek naar Alzheimer.

Er is op dit moment geen therapie beschikbaar die effectief de ziekte van Alzheimer kan bestrijden. Om in de toekomst wel tot effectieve therapieën te komen, is het van essentieel belang dat we begrijpen hoe de ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt en waarom sommige personen minder gevoelig zijn voor het ontwikkelen ervan. Het blijkt namelijk dat mensen die hun hersenen ‘in vorm’ houden door intellectueel actief te blijven, pas op latere leeftijd alzheimer-gerelateerde geheugenproblemen krijgen.

Het Herseninstituut heeft een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het alzheimeronderzoek: ‘we ontdekte de biologische mechanismen die kunnen verklaren hoe zenuwcellen in een lerend brein beschermd worden tegen alzheimer. Deze nieuwe ontdekkingen zijn we met behulp van diermodellen verder aan het onderzoeken. Vervolgens controleren we deze bevindingen met onderzoek op menselijk hersenweefsel’ aldus Helmut Kessels.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van therapieën die de ziekte van Alzheimer al in vroeg stadium kunnen vertragen of zelfs voorkomen.

Memorabel

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel, maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Het programma wil bijdragen aan een minder sterke toename van het toekomstig aantal mensen met dementie, de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers, aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de diverse sectoren (care, welzijn, wonen, preventie, cure) en aan de innovatiekracht van bedrijven.

Delen

Kessels Groep

Lees meer
Joost Verhaagen

Verhaagen Groep

Het laboratorium voor neuroregeneratie onderzoekt zenuwweefselschade en -herstel. We richten ons hierbij op de cellulaire en moleculaire processen die zenuwschade veroorzaken en herstel in de weg staan. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het identificeren van nieuwe moleculen betrokken die betrokken zijn bij het opnieuw aanmaken van axonen. We ontwikkelen gentherapie met geavanceerde virale vectoren om beschadigde zenuwcellen zodanig genetisch aan te passen dat ze beter in staat zijn te herstellen na een beschadiging. Het uiteindelijk doel van ons werk is om bij te dragen aan nieuwe therapieën om het zenuwstelsel te herstellen.

 

Lees meer