Menu

Twee onderzoeken rond Nationale Wetenschapsagenda van start

Het bestuur van de KNAW geeft aan vijf KNAW-instituten in totaal 1,3 miljoen euro voor onderzoekprojecten die aansluiten bij de Nationale Wetenschapsagenda, waaronder twee projecten van het Herseninstituut. Een van de gehonoreerde projecten is ‘The influence of attention and reward on learning in the human brain’ van hersenonderzoeker Pieter Roelfsema. Het andere project is ‘The role of early life and current sleeping problems to brain structural and functional features that predispose to forensic behavior’ van slaapprofessor Eus van Someren.

The influence of attention and reward on learning in the human brain

De groep van Pieter Roelfsema en onderzoekers van het Spinoza Centre gaan kijken hoe beloning en aandacht leerprocessen in ons brein beïnvloeden. Ze kijken daarvoor onder andere met behulp van functionele MRI hoe leren de activiteit van diverse delen van de hersenen verandert. Daarnaast bekijken ze bij epilepsiepatiënten met elektroden in de hersenen, hoe het leerproces de activiteit van individuele zenuwcellen beïnvloedt.

The role of early life and current sleeping problems to brain structural and functional features that predispose to forensic behavior

De groep van Eus van Someren wil bestuderen of jongeren die structureel slecht slapen zich asociaal gaan gedragen. De onderzoekers gebruiken hiervoor onder andere de vragenlijsten en MRI-scans die de afgelopen jaren zijn verzameld onder duizenden Rotterdamse jongeren die nu 14 jaar oud zijn. Daarnaast kijken ze naar de scans van 354 kinderen die al voor hun twaalfde gearresteerd werden en daardoor een risicogroep vormen.

Aansluiting NWA-route

Beide projecten sluiten aan op de NWA-route ‘NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek.’ NeuroLabNL maakt wetenschappelijke doorbraken mogelijk en is dé werkplaats die alle Nederlandse hersen-, cognitie en gedragsonderzoekers en hun maatschappelijke partners samenbrengt.

NWA-startimpuls voor KNAW-instituten

De KNAW meldde in de Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, dat ze het onderzoek van de instituten sterker wil verbinden met elkaar en met de maatschappij. De KNAW heeft daarom onder andere 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor KNAW-initiatieven die aansluiten bij de acht routes in de Nationale Wetenschapsagenda waarvoor het ministerie van OCW geld heeft vrijgemaakt. Door deze impuls kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen wetenschap en praktijk.

Lees meer over de andere projecten op de website van de KNAW.

Delen

Roelfsema Groep

De Vision & Cognition groep wordt geleid door Pieter Roelfsema, die daarnaast ook de directeur van het Nederlands Herseninstituut is. Deze onderzoeksgroep houdt zich bezig met de hersenmechanismen van visuele perceptie, geheugen en plasticiteit. Een van de doelen is om een visuele prothese te ontwikkelen die blinde mensen door middel van hersenstimulatie weer in staat stelt om te kunnen zien.

 

Lees meer

Van Someren Groep

De eerste stap naar een betere behandeling van slapeloosheid is meer te weten te komen over slechte èn goede slapers. Dat kunnen we alleen met hulp van veel, heel veel, mensen. Als deze ons informatie willen geven over hun slaap, stressgevoeligheid, persoonlijkheid, gezondheid enzovoorts, kunnen we allereerst gaan begrijpen wat voor soorten slecht en goed slapen er eigenlijk bestaan. En de mensen die eigenlijk altijd prima slapen hebben zonder het zich te realiseren het geheim van goed slapen! Als we dit allemaal goed in kaart hebben kunnen we vervolgens gericht zoeken naar oplossingen voor de verschillende soorten slecht slapen.

Wilt u n.a.v. het artikel over REM slaap meehelpen met het onderzoek? Dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden via slaapregister.nl/stemming

 

 

U kunt ons helpen

Deelname is simpel en heel erg waardevol voor het vinden van oplossingen voor slecht slapen. Meedoen bestaat uit niet meer dan af en toe, bijvoorbeeld een keer per week, een vragenlijst invullen of test maken. Thuis, vanachter de computer, wanneer het uitkomt. U krijgt hiervan ook zelf de uitslag. Alle gegevens blijven anoniem en worden veilig bewaard en verwerkt, zonder persoonsgegevens. Wij geven ook uw email-adres onder geen enkele voorwaarde door aan anderen.

Ja, ik help mee

Lees meer