Steun ons werk
Decorative header background

Over de stichting

Aan het Nederlands Herseninstituut werken toonaangevende onderzoekers met de allerbeste technieken aan het ontrafelen van de mysteries van ons brein. Dankzij giften van particulieren kunnen deze wetenschappers zich volledig focussenop onderzoek, gebruik maken van de beste onderzoeksmaterialen en op internationaal niveau samenwerken.

De Stichting doet dit door:

– het financieel ondersteunen van het Nederlands Herseninstituut en de Nederlandse Hersenbank
– het financieel ondersteunen van onderzoeken, projecten en andere activiteiten op het gebied van hersenonderzoek in relatie tot het Nederlands Herseninstituut en de Nederlandse Hersenbank
– het stimuleren van donaties aan de stichting om haar doel te bereiken

anbi-logo

De Stichting vrienden van het Herseninstituut is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor u als donateur onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de Stichting geen schenkbelasting af te dragen over uw bijdrage. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Fundamenteel hersenonderzoek

Hoe werken onze hersenen? Dat is de rode draad in het werk van het Herseninstituut. De wetenschappers van het Herseninstituut onderzoeken hoe onze hersenen werken. Dat heet fundamenteel onderzoek: onderzoek dat zich richt op het uitbreiden van kennis. We kunnen onze kennis van de hersenen vergelijken met onze kennis van het heelal: het is een heel ingewikkeld systeem waar we eigenlijk nog niet heel veel van begrijpen. Om ziektes goed te kunnen behandelen moet je weten wat er precies misgaat. Van veel hersenaandoeningen is de precieze oorzaak nog onbekend. Juist daarom is fundamenteel hersenonderzoek zo belangrijk: als je de oorzaak niet kent kun je ook geen oplossing bedenken.

Geld voor onderzoek, materiaal en reizen

Het Herseninstituut is een KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen) instituut. De wetenschappers van het Herseninstituut behoren tot de beste onderzoekers van Nederland. Zij publiceren hun resultaten in de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Het is hersenonderzoek op top niveau. Helaas is er vanuit de overheid weinig geld beschikbaar voor vrij en ongebonden fundamenteel onderzoek. Daardoor zijn de onderzoekers veel tijd kwijt aan het aanvragen van beurzen, en blijft er minder tijd over voor onderzoek. Mede dankzij de financiele steun vanuit de Stichting Vrienden van het Herseninstituut kunnen de onderzoekers zich focussen op baanbrekend hersenonderzoek.

Daarnaast zijn financiële middelen nodig voor de aanschaf van materialen. In 2020 heeft de Stichting Vrienden van het Herseninstituut met behulp van donaties een microscoop aangeschaft die nodig is om de visuele prothese te ontwikkelen. Ook de samenwerking met internationale onderzoeksgroepen wordt door donaties mogelijk gemaakt. Je hebt als onderzoeksgroep nooit alle kennis en materialen in huis, waardoor samenwerking cruciaal is. Zo konden onze onderzoekers dankzij een sponsor een bezoek brengen aan een onderzoeksgroep aan de Columbia University in New York. Dit bracht ons een stap verder in de ontwikkeling van de visuele prothese.

De Nederlandse Hersenbank

In 1985 richtte arts en hersenonderzoeker Dick Swaab de Nederlandse Hersenbank op. De Hersenbank verzamelt hersenweefsel van patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen en stelt dit ter beschikking aan internationaal hersenonderzoek. De Hersenbank heeft een unieke collectie van hersenweefsels van donoren met uiteenlopende hersenziektes. Om dit te kunnen vergelijken verzamelt de Hersenbank ook weefsel van gezonde donoren.

Dankzij technologische ontwikkelingen zoals MRI-scanners kunnen we zien wat er in de hersenen gebeurt. Toch is dit niet genoeg om te verklaren hoe hersenaandoeningen ontstaan. Daarvoor is onderzoek nodig op menselijke hersenen. De Hersenbank biedt wetenschappers een unieke kans: het is wereldwijd de enige hersenbank waar 24 uur per dag een team klaarstaat om hersenobductie te doen. Daarnaast bedraagt de tijd tussen het overlijden van de donor en de uitname van de hersenen gemiddeld maar 6 uur. Om dit mogelijk te maken zijn financiële middelen hard nodig. 20% van de kosten van de Nederlandse Hersenbank worden gedekt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar de Hersenbank onderdeel van is. Voor de overige 80% is de Hersenbank afhankelijk van inkomsten via andere wegen, zoals giften. De Hersenbank krijgt geen financiering van zorgverzekeraars.

Steun de Stichting Vrienden van het Herseninstituut

Dankzij uw donatie kunnen wij de onderzoekers van het Herseninstituut steunen met financiële middelen. U geeft direct aan baanbrekend hersenonderzoek, zonder tussenkomst van andere goede doelen. Word Hersenvriend en draag bij aan baanbrekend hersenonderzoek!

met dank aan Loes van Driel freelance tekstschrijver

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk