Menu

Verhaagen Groep De Zeeuw Groep

700.000 euro voor de groepen van Joost Verhaagen en Chris de Zeeuw

De onderzoeksgroepen van Joost Verhaagen en Chris de Zeeuw hebben samen de NWO Open Competition ENW-KLEIN gewonnen en ontvangen hiervoor 700.000 euro voor onderzoek naar de vraag waarom jonge hersenen zeer goed in staat zijn nieuwe dingen te leren en te herstellen na hersenschade terwijl in ouder wordende hersenen deze vermogens sterk afnemen.

 

Afbeelding waarop het perineuronaal net (de groene kleuring) duidelijk te zien is. Dit is de specifieke structuur rondom de zenuwcellen heen die betrokken is bij leren en geheugen.

Het onderzoek zal zich richten op specifieke structuren rondom de zenuwcellen die belangrijk zijn voor leren het geheugen. Veranderingen in deze structuren zijn daarom zeer waarschijnlijk ook betrokken bij het verloop van neurologische en psychiatrische aandoeningen, zoals de Ziekte van Alzheimer.

ENW-KLEIN

KLEIN-beurzen zijn bedoeld om door nieuwsgierigheid gedreven, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie te realiseren. De KLEIN-beurs biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve en uitdagende ideeën uit te werken en wetenschappelijke innovaties te realiseren die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de toekomst.

Delen

Verhaagen Groep

Het laboratorium voor neuroregeneratie onderzoekt zenuwweefselschade en -herstel. We richten ons hierbij op de cellulaire en moleculaire processen die zenuwschade veroorzaken en herstel in de weg staan. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het identificeren van nieuwe moleculen betrokken die betrokken zijn bij het opnieuw aanmaken van axonen. We ontwikkelen gentherapie met geavanceerde virale vectoren om beschadigde zenuwcellen zodanig genetisch aan te passen dat ze beter in staat zijn te herstellen na een beschadiging. Het uiteindelijk doel van ons werk is om bij te dragen aan nieuwe therapieën om het zenuwstelsel te herstellen.

 

Lees meer

De Zeeuw Groep

Een van de belangrijkste uitdagingen in de neurowetenschappen is om te ontrafelen hoe het geheugen werkt. De groep van Chris de Zeeuw probeert dit centrale thema te onderzoeken door de signalen van de kleine en de grote hersenen te bestuderen tijdens het aanleren van bewegingen.

Onderzoek naar de kleine hersenen

Chris de Zeeuw vertelt in het kort over zijn onderzoek

 

Interview voor Erasmus Studio

Chris de Zeeuw slaagde er – onder meer dankzij nieuwe, zeer nauwkeurige meettechnologie – in om voor het eerst inzichtelijk te maken wat er in de hersenen gebeurt als we een gedachte hebben, ons concentreren of een keuze proberen te maken. Zijn bevindingen (die leidden tot publicaties in Nature en Science Advances) worden alom bejubeld en gezien als een paradigmashift in het hersenonderzoek.

Lees meer