Menu

Levelt Groep

TOP subsidie voor onderzoek naar Alzheimer

Onderzoekers Christiaan Levelt, Helmut Kessels en Wiesje van der Flier (VUMC) hebben een TOP subsidie van ZonMw toegekend gekregen. Zij ontvangen deze beurs voor het project ‘Synapses on high alert in Alzheimer’s disease’. Het onderzoek richt zich op nieuwe mechanismen die ten grondslag liggen aan de ziekte van Alzheimer. De wetenschappers krijgen maximaal € 675.000,- voor het onderzoek dat maximaal 5 jaar duurt.

Aandacht voor synapsen in de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door plaques in het brein die het eiwit beta-amyloïd bevatten. Beta-amyloïd veroorzaakt geheugen- en concentratieproblemen in vroege stadia van de ziekte door aantasting van synapsen, de contactplaatsen tussen zenuwcellen. De onderzoekers ontdekten eerder dat het beta-amyloïd alleen een bepaald type synaps aanvalt: het type dat geactiveerd wordt bij aandacht. Daarom gaan zij nu met geavanceerde onderzoeksmethoden in de hersenschors van muizen onderzoeken waar in zenuwcircuits deze synapsen voorkomen, wat hun functie is en of Alzheimer leidt tot geheugen- en concentratieproblemen door hun selectieve aantasting. Dit project legt een nieuw mechanisme in Alzheimer bloot en kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek. De onderzoekers hopen dat nieuwe inzichten uit dit onderzoek zullen helpen bij de ontwikkeling van meer gerichte therapieën die synapsen beschermen tijdens de vroege stadia van Alzheimer.

Over TOP

Het oogmerk van de TOP subsidie is ruimte te creëren voor innovatieve wetenschap van excellente kwaliteit. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor de langere termijn.

 

Delen

Levelt Groep

Het brein van jonge mensen en dieren heeft een groot vermogen om vaardigheden te leren variërend van het zien met twee ogen tot het begrijpen van complexe sociale situaties. Het leren van verschillende vaardigheden gebeurt vaak tijdens vastgestelde fases in de de ontwikkeling, die “kritische periodes” worden genoemd. Aan het einde van een kritische periode wordt de vergaarde kennis vastgelegd, zodat we er ons leven lang gebruik van kunnen maken. De keerzijde is dat wat we niet of niet goed geleerd hebben, een leven lang problemen kan opleveren. Het is daarom van belang om te begrijpen hoe leerprocessen tijdens kritische periodes en in het volwassen brein verschillen en hoe kritische periodes afgesloten worden.

Het laboratorium van Christiaan Levelt bestudeert deze processen in de visuele hersenschors. Het laboratorium is daarbij bijzonder geïnteresseerd in de rol van zogenaamde “interneuronen”, hersencellen die de activiteit van andere hersencellen onderdrukken. Deze interneuronen blijken het starten en eindigen van kritische periodes te controleren. Maar ook in het volwassen brein reguleren deze hersencellen leerprocessen onder bepaalde omstandigheden.

Het lab onderzoekt op welke manieren deze interneuronen leerprocessen sturen en hoe dit mis kan gaan bij ontwikkelingsstoornissen van de hersenen. Een cruciale vraag hierbij is hoe we het leervermogen van het jonge of volwassen brein kunnen verhogen. Dit kan leiden tot nieuwe benaderingen voor de behandeling van ontwikkelingsproblemen van het brein, het herstellen van hersenschade, het tegengaan van verouderingsprocessen en het laten aanpassen van de hersenen aan visuele prothesen.

Lees meer