Menu

Kole Groep Forstmann groep

Twee wetenschappers ontvangen Vici-beurs

Professor Maarten Kole en Professor Birte Forstmann krijgen ieder een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De financiering is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

Onderzoek naar informatieverwerking van de hersenen

Miljarden zenuwcellen in onze hersenen verwerken informatie extreem snel en efficiënt door middel van de isolerende eigenschappen van myeline, de isolerende laag van zenuwuitlopers. De onderzoekers van de groep Kole gaan op nanoschaal bestuderen of zenuwceluitlopers met myeline werken als coaxkabels. Hoe draagt myeline bij aan de snelheid en precisie van informatieverwerking en hoe optimaliseert het de efficiëntie van het proces? De gegevens zullen niet alleen nieuwe inzichten opleveren in de fundamentele mechanismen van informatieverwerking maar ook ten aanzien van cognitieve problemen bij demyeliniserende aandoeningen zoals MS.

Onderzoek naar de subcortex van de hersenen

Onder de hersenschors ligt de subcortex, een relatief onontdekt deel van de hersenen waarvan slechts 7% is terug te vinden in standaard MRI-atlassen. In dit project zullen Birte Forstmann en collega’s onderzoeken hoe cognitieve, limbische en motorprocessen plaatsvinden in de subcortex van de mens. Het doel is om nieuwe doelstructuren voor diepe hersenstimulatie te identificeren.

Vici

Vici maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

 

 

Delen

Kole Groep

Signaalverwerking in axonen

Zenuwceluitlopers (axonen) verbinden alle zenuwcellen en zijn tevens verantwoordelijk voor het genereren en geleiden van elektrische impulsen en vormen daarmee de basis voor de opslag en uitwisseling van informatie. Om de snelheid van informatie uitwisseling te verhogen zijn de meeste axonen in de hersenen geïsoleerd met meerdere lagen van een vetachtige stof, genaamd myeline.

Het bouwplan en de elektrische eigenschappen van gemyeliniseerde axonen zijn nog grotendeels onbekend. Door gebruik te maken van geavanceerde elektrofysiologische en imaging methoden en nieuwe computermodellen bestuderen we de geleiding van impulsen en onderzoeken we hoe myeline-producerende cellen en neuronen nauw samenwerken.

 

Lees meer

Forstmann groep

Ons werk combineert wiskundige modellen met verschillende MRI technieken en postmortaal onderzoek. Wij spelen in op de individuele verschillen in psychologische processen die betrokken zijn bij besluitvorming en interferentie controle.

Lees meer