Menu

Veel meer investeren in wetenschap is mogelijk én noodzakelijk

Bijna 200 prominente Nederlandse wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Herseninstituut, luiden de noodklok over de (geplande) investeringen in wetenschap en innovatie en de invulling ervan.

Dat Nederland het in de toekomst van een kenniseconomie moet hebben is onomstreden. Nederland staat voor grote financiële uitdagingen, zoals veroudering en klimaatomwenteling en deze kunnen alleen worden opgelost met een aanzienlijke verhoging van de productiviteit. ls het echter op de noodzakelijke lange-termijninvesteringen aankomt, laat de politiek het al een tijd afweten.

Lees de hele oproep in de Volkskrant >>>