Menu

Kole Groep

Veni voor Amélie Fréal

Amélie Fréal ontvangt een Veni-financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek naar informatieverwerking van hersencellen op moleculaire schaal. Ze ontvangt een bedrag van maximaal 250.000 euro.

Communicatie in de hersenen

Amelie FrealIn onze hersenen communiceren de meeste cellen door middel van elektrische impulsen die zich continue aanpassen aan de veranderingen in onze omgeving. Amélie Fréal zal nieuwe genetische technieken gaan gebruiken om op moleculaire schaal de generatie van elektrische impulsen te visualiseren en te onderzoeken hoe deze aanpassingen werken.

Veni

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. De beurs is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Met een Veni-beurs kunnen jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. In totaal dienden in deze ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er 166 gehonoreerd.

 

Delen

Kole Groep

Signaalverwerking in axonen

Zenuwceluitlopers (axonen) verbinden alle zenuwcellen en zijn tevens verantwoordelijk voor het genereren en geleiden van elektrische impulsen en vormen daarmee de basis voor de opslag en uitwisseling van informatie. Om de snelheid van informatie uitwisseling te verhogen zijn de meeste axonen in de hersenen geïsoleerd met meerdere lagen van een vetachtige stof, genaamd myeline.

Het bouwplan en de elektrische eigenschappen van gemyeliniseerde axonen zijn nog grotendeels onbekend. Door gebruik te maken van geavanceerde elektrofysiologische en imaging methoden en nieuwe computermodellen bestuderen we de geleiding van impulsen en onderzoeken we hoe myeline-producerende cellen en neuronen nauw samenwerken.

 

Lees meer