Menu

Willuhn Groep

Veni subsidie voor Aishwarya Parthasarathy

Aishwarya Parthasarathy ontvangt een Veni subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek naar de invloed van het brein op ons handelen onder verschillende omstandigheden. Ze ontvangt een bedrag van maximaal 250.000 euro.

Portretfoto van AishwaryaOns natuurlijke gedrag is het actief nastreven van positieve ervaringen. Echter handelen we vaak passief om negatieve prikkels te vermijden. Met haar onderzoek wil Parthasarathy identificeren hoe en waarom het brein ons handelen onder positieve en negatieve omstandigheden zo verschillend beïnvloedt.

VENI

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma. De beurs is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Met een Veni-beurs kunnen jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. In totaal dienden in deze ronde 1176 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er 161 gehonoreerd.

Delen

Willuhn Groep

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Ingo Willuhn geeft leiding aan deze pre-klinische onderzoeksgroep, die onderdeel uitmaakt van een groter klinisch onderzoeksteam op het Academisch Medisch Centrum (AMC). De groep richt zich op “compulsiviteit” en de effecten van “diepe hersenstimulatie” op compulsief gedrag.

 

Compulsiviteit

Compulsiviteit is dwangmatig handelen ongeacht de negatieve consequenties daarvan. Compulsief gedrag is vaak herhaaldelijk en volhardend, en wordt gekarakteriseerd door het niet bewust kunnen aanpassen ervan. Compulsiviteit speelt een centrale rol bij verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en impulsiviteitsstoornissen.

Diepe Hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie met elektrische prikkels blijkt effectief als behandeling bij therapie-resistente patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ons begrip van hoe dat precies werkt is echter beperkt.

translationeeL onderzoek

Deze onderzoeksgroep bestudeert de neurobiologie van compulsief gedrag en hoe diepe hersenstimulatie deze bijstelt om dit terug te dringen. Specifiek, kunnen we klinische bevindingen van humane studies vertalen naar relevante diermodellen, en vice versa richten we ons op het toepassen van de conclusies uit onze fundamentele studies naar de kliniek.

Volg het Willuhn lab op Twitter twitter_logo_blue

Lees meer