Menu

Over de Stichting

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is opgericht om meer baanbrekend onderzoek door het Nederlands Herseninstituut mogelijk te maken. De Stichting Vrienden is in 1986 opgericht als de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank. In 2013 is de naam gewijzigd in de Stichting Vrienden van het Herseninstituut.

Statutaire doelstelling

Doelstelling van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut is het onderzoek van het Nederlands Herseninstituut te stimuleren, en alles wat kan worden geacht daartoe te behoren, alles in de ruimste zin. De Stichting doet dit door:

  • het financieel ondersteunen van het Nederlands Herseninstituut
  • het financieel ondersteunen van onderzoeken, projecten en andere activiteiten op het gebied van hersenonderzoek in relatie tot het Nederlands Herseninstituut
  • het stimuleren van het beschikbaar stellen van middelen aan de Stichting om haar doel te bereiken

anbi-logoDe Stichting vrienden van het Herseninstituut is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor u als donateur onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de Stichting geen schenkbelasting af te dragen over uw bijdrage.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur bestaat uit:
Prof. Dr. Hans Stoof (voorzitter)
Prof. Dr. Paul Lucassen (secretaris)
Prof. Dr. Pieter Roelfsema (penningmeester). Hij is tevens directeur van het Nederlands Herseninstituut.
Prof. Dr. Emmo Meijer (lid)

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Paul Witteman
Prof. Dr. Piet Borst

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en raad van toezicht ontvangen conform de statuten geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Daar maken zij in de praktijk overigens geen gebruik van.

downloads