Steun ons werk
Decorative header background

Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis. Mensen met ADHD hebben grote moeite hun aandacht ergens bij te houden, zijn motorisch overactief, en gedragen zich impulsief (ze nemen vaak ondoordachte besluiten en voeren overhaaste handelingen uit). Ze hebben daarnaast vaak moeite om dingen af te maken (gedachten, werk) en doen daardoor mogelijk faalervaringen op, wat kan leiden tot depressieve gevoelens. De keerzijde daarvan is dat mensen met ADHD vaak creatief en ondernemend zijn.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk