Steun ons werk
Decorative header background

Disclaimer

Herseninstituut.nl is eigendom van Het Nederlands Herseninstituut, een van de kennisinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Nederlands Herseninstituut besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website en doet al het nodige om herseninstituut.nl te beveiligen. Ondanks de constante zorg en aandacht die het Nederlands Herseninstituut besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website van het Nederlands Herseninstituut. Het Nederlands Herseninstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie, dan wel voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de website.

Herseninstituut.nl geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).
De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Het Nederlands Herseninstituut behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de Herseninstituut website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen.

COPYRIGHT
De eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren toe aan het Nederlands Herseninstituut en/of bij diegene van wie het Nederlands Herseninstituut een licentie verkregen heeft.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Het Nederlands Herseninstituut verleent u hierbij toestemming teksten, beelden, geluiden en documenten aanwezig op de website voor niet-commerciële privédoeleinden te gebruiken met de juiste naam- en bronvermelding. Uitgezonderd hiervan zijn de portretfoto’s van de groepsleiders. Bij gebruik van deze portretfoto’s s.v.p. de naam van de fotograaf vermelden: Marieke de Lorijn.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk