fbpx
Menu

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website van het Nederlands Herseninstituut. Ondanks de constante zorg en aandacht die het Nederlands Herseninstituut besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Het Nederlands Herseninstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie, dan wel voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de website.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).
De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Het Nederlands Herseninstituut behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de Herseninstituut website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen.

Copyright

De eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren toe aan het Nederlands Herseninstituut en/of bij diegene van wie het Nederlands Herseninstituut een licentie verkregen heeft.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Het Nederlands Herseninstituut verleent u hierbij toestemming teksten, beelden, geluiden en documenten aanwezig op de website voor niet-commerciële privédoeleinden te gebruiken met de juiste naam- en bronvermelding. Uitgezonderd hiervan zijn de portretfoto’s van de groepsleiders. Bij gebruik van deze portretfoto’s s.v.p. de naam van de fotograaf vermelden: Marieke de Lorijn.