Steun ons werk
Decorative header background

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie bestaat uit een zestal onafhankelijke, gerenommeerde wetenschappers die samen een zeer belangrijk adviesorgaan vormen, zowel voor de directie van het instituut als voor het bestuur en de algemeen directeur van de KNAW.

De wetenschapscommissie ziet erop toe dat de kwaliteit van onderzoek binnen het Nederlands Herseninstituut wordt gewaarborgd. De voornaamste taken zijn:

  • Het adviseren over de strategie, het voeren van beleid en de activiteiten van het instituut.
  • Het geven van feedback op het externe evaluatierapport die iedere zes jaar wordt gepresenteerd en op de tussentijdse evaluatiemomenten.

Samenstelling

De Wetenschapscommissie is officieel door de KNAW ingesteld en bestaat uit leden die diverse onderzoeksdisciplines van verschillende onderzoeksinstellingen vertegenwoordigen.
De samenstelling van de wetenschapscommissie is als volgt:

Prof. dr. Anna Akhmanova

Hoogleraar celbiologie
Department of Cell Biology
Universiteit Utrecht

Prof. dr. Armagan Kocer

Hoogleraar neurobiologie van ionkanalen
BioEE department
Universiteit van Twente

Prof. dr. Diederik van de Beek

Hoogleraar neurologische infectieziekten
Department of Neurology
AMC, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Rainer Goebel

Hoogleraar neurocognitie
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University

Prof. dr. Simon Fisher

Hoogleraar taal en genetica
Max Planck Institute for Psycholinguistics
Nijmegen

Prof. dr. Sabine Spijker

Hoogleraar moleculaire mechanismen van cognitie van neuropsychiatrische aandoeningen
Department of Molecular and Cellular Neurobiology (MCN)
CNCR, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. Stan Gielen (adviseur)

Hoogleraar Biofysica
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk