Steun ons werk
Decorative header background

Over ons

Het is onze opdracht om de geheimen van de hersenen te ontraadselen.

 

Missie en positie

Missie

Het Nederlands Herseninstituut heeft als doel om de neurale circuits te begrijpen die verantwoordelijk zijn voor het diverse repertoire van onze mentale functies.

Positie
Het Nederlands Herseninstituut voert fundamenteel onderzoek uit naar de werking van het brein. Deze kennis zal op de lange termijn leiden tot nieuwe behandelingen, terwijl directe toepassingen niet uit het oog worden verloren. Als instituut voor excellent fundamenteel onderzoek heeft het Nederlands Herseninstituut een unieke rol. Het levert zowel toponderzoekers als innovatieve en toepasbare kennis die voortkomt uit langlopende onderzoekslijnen op het instituut, aan de universiteiten en universitair medische centra in Nederland. Daarnaast vormen de Nederlandse Hersenbank, de primaten-unit en het Nederlands Slaapregister (inter)nationale faciliteiten voor het verrichten van onderzoek van menselijk hersenweefsel, cognitieve functies en slaappatronen.

Organisatie

Het Nederlands Herseninstituut telt achttien onderzoeksgroepen. Zij maken deel uit van de herseninstituutsgemeenschap en nemen deel aan (groeps)vergaderingen, seminars en sociale evenementen.

Alle achttien groepen zijn gehuisvest in de gebouwen van het Herseninstituut en maken gebruik van de (lab)faciliteiten en andere diensten van het instituut. De medewerkers van vijftien groepen zijn in dienst van het Herseninstituut en worden geleid door de directeur van het instituut. De medewerkers van drie groepen zijn werkzaam bij het Amsterdam UMC locatie AMC en worden (formeel) geleid door de directie van het Amsterdam UMC. De huidig directeur van het Herseninstituut is Prof. Dr. Christiaan Levelt.

Het Herseninstituut streeft naar een platte managementcultuur, waarin alle groepsleiders, jonge talenten en ondersteunend personeel zich vrij voelen om op alle niveaus van de organisatie te communiceren en waarin iedereen zijn of haar academische en technische vaardigheden kunnen ontwikkelen en floreren.

Klik hier voor het organogram

 

Inclusie

Bij het Nederlands Herseninstituut weten we dat vooroordelen, discriminatie en racisme overal kunnen voorkomen, zowel impliciet als expliciet. Daarom voeren wij een actief diversiteitsbeleid om ongelijkheid te verminderen, barrières weg te nemen en gelijke kansen voor iedereen te creëren. We streven naar een omgeving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, religie, cultuur, handicap, ras en etniciteit. Het Nederlands Herseninstituut moedigt excellentie aan door resoluut een inclusieve omgeving na te streven, waar samenwerkingen tussen diverse individuen en groepen worden benut.

De geschiedenis

1901

Het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek werd al aan het begin van de vorige eeuw opgericht, naar aanleiding van een bijeenkomst van de International Association of Academies in Parijs in 1901.

1904

Dit resulteerde een aantal jaren later, in 1904, in de oprichting van de International Academic Committee for Brain Research.

1909

In de daaropvolgende jaren werden in Europa diverse instituten voor hersenonderzoek geopend, waaronder, op 8 juni 1909, wat toen nog het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek heette.

1909-1946

Onder de bezielende leiding van de eerste directeur, prof. Cornelius Ubbo Ariëns Kappers, van 1909 tot 1946, en die van zijn opvolgers verwierf het instituut een internationale reputatie als centrum voor excellent hersenonderzoek.

1972

Het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut werd in 1972 opgericht door de oogheelkundige afdelingen van de universiteiten, met als doel een plek voor fundamenteel onderzoek te creëren.

1978-2005

Oorspronkelijk was het onderzoek gericht op vergelijkende neuroanatomie. Onder leiding van gerenommeerde wetenschappers zoals prof. Dick Swaab, die directeur was van 1978 tot 2005, ontwikkelde het instituut zich tot een multidisciplinair onderzoekscentrum, met uitstekende onderzoeksfaciliteiten, zoals de Nederlandse Hersenbank.

2005

Het Nederlands Herseninstituut ontstond op 1 juli 2005 uit de fusie van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek en het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut, beide instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), maar met een heel verschillende achtergrond.

Nieuws

Staff

Werken bij het
Herseninstituut?

 

Bekijk alle vacatures