Steun ons werk
Decorative header background

Dyslexie

Iemand heeft dyslexie wanneer hij bij een normale intelligentie en gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, disproportioneel veel moeite heeft met lezen en spellen. Dyslexie uit zich bijvoorbeeld in het spiegelen, omdraaien en verwisselen van letters.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk