Steun ons werk
Decorative header background

Spinoza Centre

Om de menselijke hersenen te begrijpen is het essentieel om naar het levende menselijke brein te kijken.

MRI (magnetische resonantie beeldvorming) stelt onderzoekers in staat om met een ongekend detail naar het levende menselijke brein te kijken. De MRI technologie is niet-invasief en kan routinematig en herhaaldelijk worden gebruikt. MRI heeft al belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd over hersenstructuren, -verbindingen, -functie en metabolisme bij gezonde proefpersonen en bij patiënten die lijden aan een breed scala aan oogheelkundige, neurologische, en psychiatrische ziekten. Het Spinoza Centrum voor Neuroimaging zet zich in om dit onderzoek te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Het Spinoza Centre for Neuroimaging is een samenwerkingsverband van het Nederlands Herseninstituut, de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC – locatie AMC en VUmc. In het Spinoza Centre kunnen er meer dan 400 neurowetenschappers uit de regio Amsterdam gebruik maken van ultragevoelige MRI-scanners voor onderzoek naar de werking van hersenen en hersenaandoeningen.

Onderzoeksterrein

Speerpunten in het onderzoek binnen het Spinoza Centre zijn:

  • Cognitie (onderzoek naar de cognitieve processen zoals waarnemen, aandacht, geheugen, planning en besluitvorming)
  • Klinische neurowetenschappen (onderzoek naar de oorzaken van klinische hersenaandoeningen)
  • Methoden en statistiek (ontwikkeling van methoden voor (MRI) dataverzameling en -analyse)

Beeldvorming van het brein

Het Spinoza Centrum beschikt over een 3 Tesla MRI­  en een 7 Tesla MRI­ waarmee functie, structuur en metabolisme van de hersenen op zeer fijne schaal in beeld kunnen worden gebracht. De 7T MRI
is één van de krachtigste MRI scanners wereldwijd en de krachtigste in Amsterdam.

Het Spinoza Centre stimuleert samenwerking in de regio Amsterdam en biedt waar mogelijk ook een landelijke infrastructuur. Het Spinoza Centre werkt onder meer samen met verschillende nationale en internationale onderzoeksinstituten en bedrijven, waaronder de universitair medische centra in Leiden, Utrecht en Groningen.

De oprichting van het centrum, naast het Nederlands Herseninsituut, is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en bijdragen van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk