Steun ons werk
Decorative header background

Strooilicht lab

Centraal thema van het Straylight (strooilicht) lab is het begrijpen van de signaaloverdracht in het oog zoals dat door de optische eigenschappen van het oog bepaald wordt. De optische signaaloverdracht wordt gekarakteriseerd door de retinale punt-spreid-functie. De transparantie van de optische media van het oog is een kritische factor. Hoe transparantie van de betreffende biologische materialen tot stand komt, en hoe gebreken daarin gemeten en begrepen kunnen worden zijn onderzoeksvragen van dit lab.

Normale, zowel als pathologische condities, maar ook iatrogene en transplantatie effecten worden onderzocht. Wij zijn gespecialiseerd in strooilicht, gedefinieerd als het visuele effect van lichverstrooiing in het oog. Ons werk heeft geleid tot een patent voor bepaling van strooilicht in de klinische praktijk. Hierop is een instrument genaamd “C-Quant” gebaseerd, dat door het Duitse bedrijf Oculus op de markt gebracht wordt. Veel van ons werk betreft de invoering van strooilichtmeting in de oogheelkunde.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk