fbpx
Menu

Hersenonderzoek

Bij het Herseninstituut werken meer dan 150 onderzoekers, verdeeld over 17 onderzoeksgroepen die allemaal hersenonderzoek uitvoeren. Zij werken samen met verschillende universiteiten en ziekenhuizen. Het Herseninstituut is bovendien partner in het Spinoza Centrum, een samenwerkingsverband dat vierhonderd neurowetenschappers in de regio Amsterdam verbindt.

Al dat hersenonderzoek heeft een tweeledig doel.

  1. Op een fundamenteel niveau begrijpen hoe hersenmechanismen werken. Fundamentele inzichten hebben veelal grote impact op ons begrip over de oorzaken van ziekten.
  2. Mogelijkheden vinden om de strijd aan te binden met neurologische en psychische aandoeningen. Denk dan aan blindheid, epilepsie, MS, Parkinson en Alzheimer, maar ook aan psychische stoornissen zoals schizofrenie, depressie, autisme, dwarslaesie, stoornissen tijdens de hersenontwikkeling en ernstige slaapstoornissen. Ingewikkelde aandoeningen die vragen om intensief en langdurig onderzoek, hooggekwalificeerde wetenschappers en voldoende budget om de zoektocht naar mogelijke oplossingen te kunnen uitvoeren.