Menu

Depressie/depressieve stoornis

Een depressie is een stemmingsstoornis en wordt ook wel depressieve stoornis genoemd. Van een depressie is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een neerslachtigheid, verlies van interesse of het niet meer kunnen ervaren van vreugde (anhedonie). Lees meer >>