Menu

Neuron

Een zenuwcel. Mensen hebben naar schatting tussen de 80 en 100 miljard zenuwcellen of neuronen. Zenuwcellen kunnen informatie ontvangen en doorgeven. Er zijn drie soorten: zenuwcellen met één uitloper, een axon; zenuwcellen met twee uitlopers, een axon en een dendriet; en – de meeste – zenuwcellen met één axon en verschillende dendritische vertakkingen. De purkinjecellen die in de schors van de kleine hersenen liggen, hebben elk één axon en honderden dendrieten.