Menu

Larry Trussell

Neuroscience Symposium
De Zeeuw Groep

De Neuroscience Symposia worden wekelijks georganiseerd door het Nederlands Herseninstituut. De presentaties worden gegeven door de onderzoekers van het Instituut of door gastsprekers. De titel en de inhoud van het symposium wordt doorgaans in de week voorafgaand aan de presentatie bekend gemaakt. 

Gastspreker Chris de Zeeuw.

Het symposium vindt plaats online. Een link wordt toegestuurd via de mail.

16:00 uur – Titel wordt nog bekend gemaakt