Steun ons werk
Decorative header background

Levelt, Kole en Lohmann-groep ontvangen NWO-subsidie

21 december 2023

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en heeft drie aanvragen van het Nederlands Herseninstituut gehonoreerd in de Open Competitie Domein Exacte en Natuurwetenschappen – M. Wij willen het Levelt-lab, Kole-lab en Lohmann-lab feliciteren met het ontvangen van de subsidie.

ENW-M financiering is bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat impact heeft. De ENW-M-subsidies geven onderzoekers gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve (monodisciplinaire, multidisciplinaire of interdisciplinaire) onderzoekslijnen te versterken. De veelbelovende onderzoeksprojecten van het Nederlands Herseninstituut die een subsidie hebben ontvangen, worden hieronder toegelicht.

Levelt & Kole-lab

Onze hersenen zijn uiterst efficiënt in het interpreteren van zeer complexe visuele informatie. Een invloedrijk concept van hoe de hersenen dit bereiken, is predictieve codering, waarbij de hersenen een intern model van de omgeving vergelijken met visuele input die ze ontvangen. Het minimaliseert het verschil tussen de twee, door fouten in de voorspelling te berekenen en deze te gebruiken om het interne model bij te werken. Met deze subsidie streven we ernaar de rol van specifieke subsets van remmende neuronen in de visuele cortex bij het berekenen van voorspellingsfouten te begrijpen en onderzoeken we de bijdrage van axonale plasticiteit.

Lohmann-lab

De levering van energie is een belangrijke bepalende factor voor neuronale functie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het niet behalen van voldoende energievoorziening en verstoorde beweeglijkheid van mitochondriën zijn gekoppeld aan neurologische ontwikkelings- en degeneratieve ziekten. In dit nieuwe project onderzoeken we of succesvolle opname van mitochondriën, synapsen in staat stelt om te stabiliseren en te versterken. Onze experimenten zullen een belangrijke link leggen tussen de energiehuishouding van ontwikkelende neuronen en de verbindingen die ze leggen in ons brein. Dit is tevens relevant voor ons begrip van neurologische ontwikkelingsstoornissen die vaak gepaard gaan met afwijkingen in synapsen en onvoldoende energiemetabolisme.

Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen binnen deze projecten.

Groep

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk