Steun ons werk
Decorative header background

Veni-beurs voor twee onderzoekers van het Herseninstituut

4 augustus 2023

NWO heeft aan 188 onderzoekers binnen verschillende wetenschapsdomeinen een financiering van 280.000 euro toegewezen. Twee daarvan zijn verbonden aan het Nederlands Herseninstituut. Hierbij willen wij Frederic Michon en Paolo Papale van harte feliciteren met het ontvangen van de beurs. De onderzoekers kunnen het bedrag de komende drie jaar gebruiken om hun eigen projecten verder te ontwikkelen. Lees hieronder meer over hun project.

Learning danger from observing others’ misfortunes in my hippocampus

Frederic Michon

Leren van anderen is een fundamentele bouwsteen van onze samenlevingen, culturen en van wie wij zijn. Gevaar leren mijden door anderen te observeren –bijvoorbeeld, zich niet op een brug wagen na anderen te hebben zien vallen- kan letterlijk een levensveranderende gebeurtenis zijn. Toch weten we weinig over hoe het waarnemen van andermans tegenslagen onze representaties van de wereld verandert en wordt geïntegreerd in ons geheugen. Ik zal onderzoeken – bij mensen en knaagdieren – hoe gecoördineerde activiteit in de hippocampus (een hersencircuit voor geheugen- en emotieverwerking) bijdraagt en noodzakelijk is voor ons vermogen om te leren van anderen observeren.

A window to the mind: How real and instilled subjective experiences shape visual perception

Paolo Papale

Een fundamentele vraag in de neurowetenschappen is hoe de activiteit van visuele neuronen verandert tijdens leren. Onze visuele waarneming wordt sterk beïnvloed door onze subjectieve ervaringen. Een getrainde vogelaar ziet bijvoorbeeld subtiele verschillen tussen soorten die voor het ongetrainde oog verborgen blijven. Dit project zal deze vraag beantwoorden door de activiteit te meten van duizenden neuronen in de hersenen van apen terwijl zij getraind worden met natuurlijke visuele stimuli. Daarnaast zal het project met microstimulatie van neuronen, kunstmatige intelligentie, en geavanceerde decoderingsanalyses testen of en hoe subjectieve ervaringen direct in de hersenen opgewekt kunnen worden.

Over de Veni-, Vidi-, Vici-beurzen

Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen. Daarom zet NWO in op een diversiteit aan wetenschappers, domeinen en achtergronden. Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma.

Lees hier het persbericht van NWO
Bekijk hier de volledige lijst van toekenningen

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk