Steun ons werk
Decorative header background

Veni subsidie voor Maartje de Jong

11 april 2022

Maartje de Jong ontvangt een Veni subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek hoe ons brein visuele ervaringen voortbrengt.

Maartje de Jong portret

Je ogen vangen licht op net zoals een camera doet, maar om te zien heb je je brein nodig. Hoe integreert je brein visuele en subjectieve informatie? Hersensignalen die in tegenovergestelde richting door een hiërarchie van hersengebieden reizen spelen wellicht een cruciale rol. Met haar onderzoek wil de Jong identificeren hoe deze neurale terugkoppelingen bijdragen aan hoe we dingen zien en hoe hersengebieden samenwerken. Terwijl mensen naar echte en illusoire objecten kijken zal de Jong neurale terugkoppelingen manipuleren met behulp van een medicijn dat terugkoppelingen remt en meten met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken, namelijk fMRI op hoge veldsterkte en electro-corticografie. Lees hier meer over de Jong haar onderzoek.

Veni

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-talentprogramma. De beurs is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Met een Veni-beurs kunnen jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen onderzoek ideeën verder ontwikkelen.

Groep

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk