Steun ons werk
Decorative header background

Winnaars Brain Awards 2023 bekendgemaakt

8 december 2023

Op vrijdag 8 december vond de jaarlijkse Brain Award ceremonie plaats. Dit jaar zijn er twee postdocs van het Nederlands Herseninstituut in de prijzen gevallen in de categorieën ‘‘Wetenschappelijke uitmuntendheid’ en ‘Methodologische uitmuntendheid’.

Brain Award voor Wetenschappelijke uitmuntendheid

Postdoc onderzoeker Koen Kole ontvangt de Brain Award voor wetenschappelijke uitmuntendheid voor zijn publicatie ‘Parvalbumin basket cell myelination accumulates axonal mitochondria to internodes’ in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

De jury omschrijft dit als een baanbrekend artikel, vooral vanwege de grondigheid waarmee het een belangrijke vraag behandelt: hoe verschillen myelinisatie en de verdeling van mitochondriën tussen diverse corticale celklassen? Dit artikel weerlegt effectief een te simplistische reeks aannames in het vakgebied.

De ontwikkeling van een nieuw instrument om mitochondriën op een celtype-specifieke manier te onderzoeken (via Cre-gemedieerde recombinatie) wordt als bijzonder waardevol beschouwd. . De bevindingen van de auteurs zijn onverwacht en betekenisvol en zullen volgens de jury van groot belang zijn voor het bevorderen van kennis in het vakgebied.

Brain Award voor Methodologische uitmuntendheid

De Brain Award voor methodologische uitmuntendheid is toegekend aan Jorrit Montijn voor het artikel “A parameter-free statistical test for neuronal responsiveness” gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Elife.

De jury vermeldt dat dit paper een vernieuwende benadering voor het bepalen van de responsdrempels van neuronen introduceert, wat aanzienlijk anders is dan de traditionele methoden zoals ANOVA of t-testen. Het artikel behandelt het cruciale vraagstuk van het instellen van responsdrempels in de neurofysiologie, een tijdrovend en vaak ongegrond proces.

De resultaten zijn zeer relevant binnen de neurofysiologie en bieden een goede oplossing voor de complexiteiten in het toepassen van responsdrempels.

Brain Awards

Sinds 2015 reikt het instituut jaarlijks de Brain Awards uit. Deze prijs is voor promovendi of postdocs die uitblinken in hun onderzoek. De awards zijn in het leven geroepen om de schijnwerper te richten op onze onderzoekers als waardering voor hun harde werk en bijzondere toewijding. Er zijn prijzen te winnen in drie categorieën: ‘uitmuntende samenwerking’, ‘wetenschappelijke uitmuntendheid’ en ‘methodologische uitmuntendheid’. Alle winnaars nemen een beeldje en een geldprijs in ontvangst.

Groep

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk