Menu

Willuhn Groep

"Ons onderzoek richt zich op het beter begrijpen van compulsief gedrag om zo een betere behandeling voor patiënten te ontwikkelen"

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Ingo Willuhn geeft leiding aan deze pre-klinische onderzoeksgroep, die onderdeel uitmaakt van een groter klinisch onderzoeksteam op het Academisch Medisch Centrum (AMC). De groep richt zich op “compulsiviteit” en de effecten van “diepe hersenstimulatie” op compulsief gedrag.

 

Compulsiviteit

Compulsiviteit is dwangmatig handelen ongeacht de negatieve consequenties daarvan. Compulsief gedrag is vaak herhaaldelijk en volhardend, en wordt gekarakteriseerd door het niet bewust kunnen aanpassen ervan. Compulsiviteit speelt een centrale rol bij verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en impulsiviteitsstoornissen.

Diepe Hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie met elektrische prikkels blijkt effectief als behandeling bij therapie-resistente patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ons begrip van hoe dat precies werkt is echter beperkt.

translationeeL onderzoek

Deze onderzoeksgroep bestudeert de neurobiologie van compulsief gedrag en hoe diepe hersenstimulatie deze bijstelt om dit terug te dringen. Specifiek, kunnen we klinische bevindingen van humane studies vertalen naar relevante diermodellen, en vice versa richten we ons op het toepassen van de conclusies uit onze fundamentele studies naar de kliniek.

Volg het Willuhn lab op Twitter twitter_logo_blue

Publicaties

Willuhn Groep

Andres de Groot, Bastijn Jg van den Boom, Romano M van Genderen, Joris Coppens, John van Veldhuijzen, Joop Bos, Hugo Hoedemaker, Mario Negrello, Ingo Willuhn, Chris I De Zeeuw, Tycho M Hoogland NINscope, a versatile miniscope for multi-region circuit investigations eLife 9 (2020) Download

Alle publicaties

Contact