Steun ons werk
Decorative header background

Adult and child hands holding encephalography brain paper cutout, Epilepsy awareness, seizure disorder, mental health concept

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk