Steun ons werk
Decorative header background

Neurotransmitters

Boodschapper stofjes in de hersenen die zorgen voor de informatieoverdracht tussen zenuwcellen. De belangrijkste neurotransmitters zijn glutamaat en GABA, de belangrijkste remmende neurotransmitter.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk