Steun ons werk
Decorative header background

Visuele Cortex

Het deel van de hersenschors dat betrokken is bij de visuele waarneming.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk