Steun ons werk
Decorative header background

A18 | Hersenjaar 2022 | Dick Swaab & Erik Scherder

Master the Mind

Luister nu onze nieuwe podcast ‘Hersenjaar 2022’ waarin Dick Swaab en Erik Scherder terugblikken op de wetenschappelijke doorbraken van het afgelopen jaar.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk