Steun ons werk
Decorative header background

Assessment of α-synuclein pathology: a study of BrainNet Europe Consortium.

Publicatiejaar 2008
Gepubliceerd in Journal of Neuropathology and Experimental Neurology
Auteur(s) I. Alazuloff, L. Parkkinen, S. Al-Sarraj, T. Arzberger, J. Bell, I. Bodi, N. Bogdanovic, H. Budka, I. Ferrer, E. Gelpi, S. Gentleman, G. Giaccone, W. Kamphorst, A. King, P. Korkolopoulou, G.G. Kovacs, S. Larionov, D. Meyronet, C. Monoranu, J. Morris, P. Parchi, E. Patsouris, W. Roggendorf, D. Seilhaen, N. Streichenberger, D.R. Thal, H. Kretzschmar

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk