Steun ons werk
Decorative header background

Associations between sleep characteristics, seasonal depressive symptoms, lifestyle, and ADHD symptoms in adults.

Onderzoeksgroep Van Someren
Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in Journal of Attention Disorders
Auteur(s) D Bijlenga, K.B. Van der Heijden, M Breuk, Eus Van Someren, M.E. Lie, A.M. Boonstra, H.J. Swaab, J. Kooij

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk