Steun ons werk
Decorative header background

Cholesterol-lowering drugs and incident open-angle glaucoma: a population-based cohort study.

Publicatiejaar 2012
Gepubliceerd in PLoS One
Auteur(s) P.T.V.M. de Jong ,
De volgorde van auteurs kan afwijken van de originele publicatie door een tijdelijk technisch probleem.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk