Steun ons werk
Decorative header background

Comments on review by Coleman and Flood `Neuron numbers and dendritic extend in normal aging and Alzheimer’s disease’, Density measures: parameters to avoid

Onderzoeksgroep Swaab
Publicatiejaar 1987
Gepubliceerd in Neurobiology of Aging
Auteur(s) D.F. Swaab, H.B.M. Uyling

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk