Steun ons werk
Decorative header background

Factors influencing neurosecretory activity of the supraoptic and paraventricular nuclei in rat, a histochemical and cytochemical study

Publicatiejaar 1970
Gepubliceerd in Med. Diss.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk