Steun ons werk
Decorative header background

Partitioning the heritability of Tourette Syndrome and obsessive compulsive disorder reveals differences in genetic architecture.

Onderzoeksgroep Willuhn
Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in PLoS Genetics
Auteur(s) D. Denys ,

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk