Steun ons werk
Decorative header background

Presenilin mouse and zebrafish models for dementia: focus on neurogenesis.

Publicatiejaar 2011
Gepubliceerd in Progress in Neurobiology
Auteur(s) P. van Tijn, W. Kamphuis, M.W. Marlatt, E.M. Hol, P.J. Lucassen

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk