Steun ons werk
Decorative header background

Stochastic loss of silencing of the imprinted Ndn/NDN allele, in a mouse mmodel and humans with Prader-Willi Syndrome.

Onderzoeksgroep Swaab
Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in PLoS Genetics
Auteur(s) A. Rieusset, F. Schaller, U.A. Unmehopa, V. Matarazzo, F. Watrin, M. Linke, B. Georges, J. Bischof, Feike A. Dijkstra, M. Bloemsma, S. Corby, F.J. Michel, R. Wevrick, U. Zechner, D.F. Swaab, K. Dudley, L. Bezin, F. Muscatelli

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk