Steun ons werk
Decorative header background

Synaptic transmission and plasticity at inputs to murine cerebellar purkinje cells are largely dispensable for standard nonmotor tasks.

Onderzoeksgroep De Zeeuw
Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in Journal of Neuroscience
Auteur(s) E. Galliano, J.W. Potters, Y. Elgersma, W. Wisden, S.A. Kushner, C.I. De Zeeuw, F.E. Hoebeek

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk