Steun ons werk
Decorative header background

The role of the biological clock, the suprachiasmatic nucleus, in the regulation of activity and homeostasis; relationship with hyperactivity

Publicatiejaar 2000
Gepubliceerd in Wenner-Gren Foundations International Symposium on Neurobiology of Attention Deficits and Hyperactivity Disorders

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk