Steun ons werk
Decorative header background

Union makes strength: a worldwide collaborative genetic and clinical study to provide a comprehensive survey of RD3 mutations and delineate the associated phenotype.

Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in PLoS One
Auteur(s) I. Perrault, A. Estrada-Cuzcano, I. Lopez, A.A.B. Bergen, J.M. Rozet

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk