Steun ons werk
Decorative header background

Eus van Someren

Department head

Over Eus

He let himself be locked in the psychology lab of the University of Amsterdam at night to do the sleep research his supervisor deemed nonsensical. Sleep professor Eus van Someren is now group leader Sleep and Cognition, has his own Sleep lab, and thousands of volunteers of the Netherlands Sleep Register periodically fill in questionnaires that help him with his research.

Other positions

  • Professor, Vrije Universiteit and Amsterdam University Medical Center, Amsterdam

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk